Disputationer

Disputation-Lingjing Chen

This page in English
2017-12-1409:00 Leksell Auditorium, Eugeniahemmet T3Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Rectal cancer suvivorship - work loss and long-term morbidity

Huvudhandledare:

Karin Ekström Smedby

Avdelningen för Klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Solna. Karolinska Institutet

Opponent:

Olof Hallböök

Linköping Universitet