Disputationer

Disputation - Linda Rydén

2015-03-0609:00 Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetessjukhuset SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

ACUTE KIDNEY INJURY AFTER CORONARY     ARTERY BYPASS GRAFTING AND OUTCOMES

Huvudhandledare

Docent Martin J. Holzmann Karolinska  Institutet Institutionen för Medicin Solna

Enheten  för Klinisk Epidemiologi

Bihandledare

Professor Staffan Ahnve Karolinska  Institutet Institutionen för Folkhalsa

Fakultetsopponent

Professor Norbert  Lameire Gent University  Hospital Gent, Belgium

Betygsnämnd

Docent Peter Barany, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik

Med. Dr Max Bell, Karolinska Institutet, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Sektionen för Anestesi och Intensivvard

Docent Goran Dellgren, Sahlgrenska Akademin, Goteborgs Universitet, Institutionen för Medicin, Avdelningen för Molekylar  och Klinisk Medicin

Professor Torbjörn Ivert, Karolinska  Institutet, Institutionen for Molekylar Medicin och Kirurgi, Sektionen för Thoraxkirurgi