Disputationer

Disputation - Klementy Shchetynsky

2015-09-1609:00 Nanna Swartz AuditoriumKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Genomic Profiling and Gene-Gene Interaction in Rheumatoid  Arthritis.

Huvudhandledare

Docent Leonid Padyukov, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet

Fakultetsopponent

Professor Brage Storstein Andersen, University of Southern Denmark, Department of Biochemistry and Molecular Biology

Betygsnämd

Professor Peter Zaphiropoulos, Karolinska Institutet Institutionen för Molekylär biovetenskap och näringslära

Professor Lars Weislander, Stockholms Universitet Werner-Grens Institut Institutionen för Molekylär biovetenskap

Professor Martin Schalling, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär biovetenskap