Disputationer

Disputation - Johannes Arpegård

2015-10-0908:30 Äpplet, Akutkliniken, F4:03, KS SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

 CYSTATIN C AND THE RELATION TO CARDIOVASCULAR DISEASE. Studies on the relative importance of genetic and environmental factors

Opponent

Professor Peter Nilsson, Lunds Universitet.

Betygsnämnd

Professor Anders Larsson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Docent Pia Svedberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Professor Carl-Gustav Elinder, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, KI

Huvudhandledare

Per Svensson

Bihandledare

Patrik Magnusson, Jan Östergren, Ulf de Faire

Kontaktperson

Per Svensson