Disputationer

Disputation-Joan Raouf

This page in English
2017-03-1709:00 CMM, Lecture Hall, L8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

PGE2 and other Lipids Rheumatic Diseases.

Huvudhandledare

Ph.D. Marina Korotkova

Karolinska Institutet, Enheten för Reumatologi

Opponent

Professor Eeva Moilanen

University of Tampere School of Medicine, Finland.