Disputationer

Disputation - Jessica Alexandra Herrath

2014-09-2609:00 Föreläsningssalen på CMM, L8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Regulatory T cells In Rheumatoid Arthritis Contributions from Different Functional Subsets.

Huvudhandledare

Professor Vivianne Malmström, Karolinska Institutet, Institutione för medicin, Solna

Bihandledare

Associate Professor Anca I. Catrina, Karolinska Institutet, Institutione för medicin, Solna

Fakultetsopponent

LeonieTaams, Phd, Reader in Immunbiology. King´s College London