Disputationer

Disputation - Jenny Dahlström

This page in English
2016-11-1809:00 CMMs föreläsningssal (CMM Lecture hall) L8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Telomeres and telomerase and their functional applications in myeloproliferative neoplasms and acute myeloid leukemia

Huvudhandledare

Docent Dawei Xu

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin, Solna

Bihandledare

Professor Magnus Björkholm

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin, Solna

Med Dr Åsa Rangert Derolf

Karolinska Institutet

Institutionen För medicin, Solna

Fakultetsopponent

Professor Richard Rosenquist Brandell

Uppsala Universitet

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Betygsnämnd

Professor Tomas Ekström

Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Docent Michael Uhlin

Karolinska Institutet

Institutionen för onkologi- patologi

Professor Ann-Kristin Östlund Farrants

Stockholms Universitet

Institutionen för Molekylär biovetenskap,

Wenner-Grens institut