Disputationer

Disputation: Gabriella Bröms, leg läkare

2015-06-0509:00 Kugelbergsalen R2:U1Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Titel: Chronic inflammatory disease and its treatment during pregnancy

Fakultetsopponent: 
Professor Sonia Hernández Díaz, Harvard Schoool of Public Health, Cambridge, MA, USA

Huvudhandledare: 
Docent Helle Kieler, Centrum för läkemedelsepidemiologi, Institutionen för medicin, Solna, KI

Bihandledare:
Docent Fredrik Granath, Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Solna, KI
Docent Olof Stephansson, Institutionen för medicin, Solna och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI

Betygsnämnd:
Docent Solveig Nordén Lindeberg, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
Docent Michael Eberhardson, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, KI
Docent Anastasia Nyman, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI

Contact person: Gabriella Bröms