Disputationer

Disputation-Daniela Gordon

This page in English
2017-10-0609:00 Leksellsalen, Eugeniahemmet T3:02Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Cutaneous malignant melanoma − body site, sun exposure, genetic factors and prognosis

Huvudhandledare:

Docent Karin Ekström Smedby

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin, Solna

Enheten för klinisk epidemiologi

Opponent:

Professor Chris Anderson

Linköpings Universitet

Institutionen för klinisk och experimentell medicin