Disputationer

Disputation - Christian Jung

2015-06-0509:00 Föreläsningssalen CMM L8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

ROLE OF ARGINASE IN VASCULAR FUNCTION

Huvudhandledare Professor John Pernow

Fakultetsopponent Professor David Erlinge