Disputationer

Disputation: Carl Westholm

2014-09-1909:00 Föreläsningsal C1:87Campus Flemingsberg

Titel: Quantitative echocardiographic methods for patients with acute coronary syndrome

Institution: Institutionen för Medicin, Huddinge

Enhet: Enheten för hjärt- och lungsjukdomar

Huvudhandledare: Professor Reidar Winter 

Bihandledare: Docent Tomas Jernberg  

Opponent: Professor Frank Flachskampf