Disputationer

Disputation - Anton Gisterå

2016-01-2209:00 Föreläsningssalen CMM, L8:00, Karolinska vägen 6, 171 76 SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

T-cell specificity and regulation in atherosclerosis

 

Opponent

Professor Johan Kuiper

University of Leiden

Betygsnämnd

Professor Eva Hurt-Camejo

Karolinska Institutet, institutionen för laboratoriemedicin

Professor Klas Kärre

Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Professor Fredrik Bäckhed

Göteborgs universitet, institutionen för medicin

Handledare

Professor Göran K Hansson

Karolinska Institutet, institutionen för medicin

Bihandledare

Forskarassistent Daniel FJ Ketelhuth

Karolinska Institutet, institutionen för medicin