Disputationer

Disputation - Anna Zoltowska Nilsson

2017-06-0209:00 Leksellsalen T3:02, Eugeniahemmet Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

TARGETING THE IL-33/ST2 PATHWAY IN ASTHMA
-Implications for development, exacerbation and treatment

Huvudhandledare:

Professor Gunnar Nilsson

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicin, Solna

Enheten för Immunologi och allergi

Bihandledare:

Docent Mikael Adner

Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin (IMM)

Experimentell astma och allergiforskning

Professor Mikael Karlsson

Karolinska Institutet

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

Professor Karin Forsberg Nilsson

Uppsala Universitet 

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Fakultetsopponent:

Associate Professor Lennart Lundblad

The University of Vermont

Department of Medicine

Division of Pulmonary Medicine

Betygsnämnd:

Docent Jenny Hallgren Martinsson

Uppsala Universitet

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Docent Lena Uller

Lunds Universitet

Respiratorisk immunofarmakologi

Docent Apostolos Bossios

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin, Huddinge

Enheten för hjärt- och lungsjukdomar