Disputationer

Disputation - Ammar Majeed

2014-04-1109:00 Rolf Luft Auditorim, Hus L1Campus Solna

Opponent

Professor Riitta Lassila, University of Helsinki

Betygsnämnd

Professor Mårten Rosenquist, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet

Professor Agneta Siegbahn, Institutionen för medicinska vetenskaper, Koagulation och inflammationsvetenskap, Uppsala

Adjungerad professor Jan-Håkan Jansson, Folkhälsa och klinisk medicin , Umeå

Handledare

Professor Sam Schulman, McMaster University, Dept of Medicine, Hamilton, Canada samt Docent, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.