Disputationer

Disputation - Ali Zirakzadeh

2017-05-1209:30 Skandiasalen - Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

B Lymphocytes in Solid Human Malignancies

Huvudhandledare:

Professor Ola Winqvist

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicin

Enheten för Immunologi och Allergi

Bihandledare:

M.D., Ph.D. Per Marits

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicin

Enheten för Immunologi and Allergi

Fakultetsopponent:

Docent Åsa Johansson

Lunds universitet

Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin

Betygsnämnd:

Docent Guro Gafvelin, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk neurovetenskap

Docent Helen Kaipe, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin

Docent Sara Mangsbo, Uppsala universitet, Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi Klinisk Immunologi