Jonas Hedlund

Lunginfektioner

Jonas Hedlund är docent i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet, med placering vid institutionen för medicin, Solna.
Jonas Hedlund har sedan mer än 20 år bedrivit forskning om lunginfektioner. Forskningsfältet har främst varit riktat mot pneumokockbakterier och influensa. Forskningsområdet omfattar preventiva åtgärder med vaccinationsstudier, studier av metoder för att kunna förutsäga prognosen för patienter som sjukhusvårdas för samhällsförvärvad pneumoni och utvecklande av nya diagnostiska metoder för att påvisa smittämnen som orsakar pneumoni.

Publikationer

 

Procalcitonin levels in community-acquired pneumonia - correlation with aetiology and severity.
Johansson N, Kalin M, Backman-Johansson C, Larsson A, Nilsson K, Hedlund J
Scand J Infect Dis 2014 Nov;46(11):787-91

Improvement of CRB-65 as a prognostic tool in adult patients with community-acquired pneumonia.
Dwyer R, Hedlund J, Henriques-Normark B, Kalin M
BMJ Open Respir Res 2014 ;1(1):e000038

Swedish guidelines on the management of community-acquired pneumonia in immunocompetent adults--Swedish Society of Infectious Diseases 2012.
Spindler C, Strålin K, Eriksson L, Hjerdt-Goscinski G, Holmberg H, Lidman C, Nilsson A, Ortqvist A, Hedlund J,
Scand J Infect Dis 2012 Dec;44(12):885-902

Clinical impact of combined viral and bacterial infection in patients with community-acquired pneumonia.
Johansson N, Kalin M, Hedlund J
Scand J Infect Dis 2011 Aug;43(8):609-15

Improvement of CRB-65 as a prognostic scoring system in adult patients with bacteraemic pneumococcal pneumonia.
Dwyer R, Hedlund J, Darenberg J, Henriques-Normark B, Naucler P, Runesdotter S, Kalin M
Scand J Infect Dis 2011 Jul;43(6-7):448-55

Etiology of community-acquired pneumonia: increased microbiological yield with new diagnostic methods.
Johansson N, Kalin M, Tiveljung-Lindell A, Giske CG, Hedlund J
Clin Infect Dis 2010 Jan;50(2):202-9

Quantitative detection of Streptococcus pneumoniae from sputum samples with real-time quantitative polymerase chain reaction for etiologic diagnosis of community-acquired pneumonia.
Johansson N, Kalin M, Giske CG, Hedlund J
Diagn Microbiol Infect Dis 2008 Mar;60(3):255-61

Influenza vaccination and mortality: prospective cohort study of the elderly in a large geographical area.
Ortqvist A, Granath F, Askling J, Hedlund J
Eur Respir J 2007 Sep;30(3):414-22

Kontakt

Docent, Överläkare

Jonas Hedlund

Arbete:08-51771859
Fax:08-51771806

E-post:jonas.u.hedlund@karolinska.se

Adress:Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 17176 Stockholm.

Jonas Hedlund

Adjungerad lektor
Färnert A
K2 Medicin, Solna