Skip to main content

IRBIS

Internationellt register för biologiska läkemedel för systemisk lupus erythematosus (IRBIS).
Målet är att beskriva användandet av biologiska läkemedel för patienter med SLE inom reumatologi.
IRBIS I är ett retrospektivt register och IRBIS II är ett prospektivt register.

Beskrivning

IRBIS-registren är resultaten av internationella samarbeten med prövare som är särskilt intresserade av patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) som behandlas med biologiska läkemedel. Fördelen med register är att all data som samlas in återspeglar den dagliga vården, så som den är, och kan ge svar på en mängd olika frågor såsom effekt av behandling, biverkningar/säkerhet och andra epidemiologiska aspekter. Vidare ger resultaten från register en fingervisning av hur man i framtiden kan optimera behandlingar. I IRBIS I (lanserades 2010) har vi samlat in data retrospektivt, d.v.s. bett prövarna att dela med sig av sina egna register på SLE patienter som någon gång har behandlats med ett biologiskt läkemedel. I dagsläget har vi data från baslinje (dagen då den biologiska behandlingen sattes in) och årlig uppföljning för 465 patienter (som mest 3 årsuppföljning). I IRBIS II (lanserades 2012) har vi samlat in data prospektivt, dvs. bett prövarna att dela med sig av data på SLE patienter som nu sätts in på en biologisk behandling. I dagsläget har vi information på strax över 80 patienter. Övriga tillägg till IRBIS II är tätare uppföljning (3, 6 och 12 månader, därefter årligen), data på patienter som behandlas med icke biologiska läkemedel och slutligen data på hur patienterna själva upplever sin sjukdom.

Tidsplan

IRBIS I: beräknas vara klar år 2020
IRBIS II: beräknas vara klar år 2025

Status

IRBIS I: Har presenterats årligen på internationella konferenser (ACR, EULAR).
IRBIS II: Pågående rekrytering och insamling av patientdata.

Kontakt

Anna Andersson, Forskningstekniker