Grundnivå

This page in English

Institutionen för medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, är profilerad mot utbildning och forskning runt vanligt förekommande sjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, inflammation med fokus på allergi, reumatologi, hudsjukdomar och infektionssjukdomar. Vi utnyttjar det nära samarbetet mellan våra utbildningar och forskning för att garantera våra studenter en förstklassig utbildning.

Vår grundutbildning ges inom biomedicinska programmet och läkarprogrammet, men som student kommer du också att möta studenter och personal från andra professioner.

Nära samarbete mellan sjukhuset och institutionen ger dig en unik möjlighet att förstå och tillämpa grunderna i biomedicin och medicin medan ditt kritiska tänkande utvecklas och din nyfikenhet stimuleras.

Utmana oss!

Nytt Ladok-system på KI

Information till studenter på grund och avancerad nivå.

Här är en kort introduktionsfilm till Ladoks studentgränssnitt:Studentladok

Mer information om Ladok

Läkarutbildning

 

Den sjuka människan 2 (DSM2)

Ansvarig Magnus Sköld, Institutionen för medicin, Solna
2 gånger /år, ca 40 studenter per kurs på termin 4

Kursen ges två gånger per år med cirka 40 studenter per kurs på termin 4. DSM2 är indelad i två moment och institutionen har det övergripande ansvaret för hela kursen gällande genomförande och examination. Under moment 1 undervisas, farmakologi och medicinsk mikrobiologi. Under moment 2 ger vi undervisning i klinisk konsultation (kku) vilket främst innebär färdighetsträning i anamnes och statustagning. I moment 2 ingår även klinisk kemi, klinisk fysiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi och diagnostisk radiologi som integreras med kku i problemorienterade temaveckor. I kursen ingår även primärvård, professionell utveckling och vetenskaplig utveckling.

till kurssidan

 

Kurs i Klinisk medicin enl. den nya studieplanen

Ansvarig Ann-Sofie Backman, Institutionen för Medicin, Solna.
1 gång per/år, ca. 40 studenter per kurs
32 veckor varav ung. 6 är primärvård/geriatrik. Övriga moment är olika intermedicinska subspecialiteter inkl akutmedicin och klinisk farmakologi samt hud och infektion (som har 3-4 v vardera). "Strimmor" finns för vetenskaplig och profesionell utveckling.
Examination sker i form av integrerad examen dels praktiskt som s k OSCE (Objective Structured Clinical Examination) dels skriftligt.

Läs mer på kurswebben

 

Biomedicin

Kandidat i biomedicin

”Molekylär medicin” 15 hp, kursledare Rachel Fisher (cirka 40 studenter/år)

Master i biomedicin

Programstudierektor: Rachel Fisher

"Avancerad translationell medicin" 22 hp, kursledare Gabrielle Paulsson-Berne (cirka 40 studenter/år)

Master i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

"Kunskapsfronten inom translationell medicin" 16,5 hp, kursledare Louisa Cheung (cirka 24 studenter/år)

"Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 1" 1 hp, kursledare Louisa Cheung (cirka 24 studenter/år)

Molekylärmedicin

Kunskapsfronten inom translationell medicin

Masterprogram i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Utbildningsprogram