Skip to main content

Forskning vid institutionen för medicin, Solna OLD

Institutionen bedriver forskning inom ett stort antal områden. Forskargrupperna är belägna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas område och är nära knutna till respektive klinik, samt till Centrum för Molekylärmedicin (CMM).

En av institutionens styrkor är närheten till patienterna, med god tillgång till patientprover från väl karakteriserade patienter. Genom att bedriva grundforskning av spjutspetskaraktär i en klinisk miljö finns därmed utmärkta möjligheter att integrera grundforskning och patientnära forskning.

Klinisk immunologi och allergi

Aterosklerosforskning

Dermatologi och venereologi

Experimentell endokrinologi

Experimentell kardiovaskulär forskning

Experimentell reumatologi

Infektionssjukdomar

Kardiologi

Klinisk behandlingsforskning, inflammationssjukdomar (ClinTRID)

Klinisk epidemiologi

Lungmedicin

Reumatologi

Internmedicin

Translationell immunologi

Beräkningsmedicin

Dokument för forskare (internwebben)

Några delar av internwebben kräver inloggning.