Forskning inom reumatologi

Reumatologi är området inom forskning, utbildning och omvårdnad för sjukdomarna som innefattar rörelseorganen. Dessa sjukdomar är vanligt förekommande och består av både inflammatoriska sjukdomar såsom artrit, myosit, systemic lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom etc, och av icke inflammatoriska sjukdomar såsom artros.

Grupp bild ifrån Reuma Retreat 2023.
Grupp bild ifrån Reuma Retreat 2023. Foto: Nursen Cetrez

Inom det reumatologiska området på Karolinska bedriver vi forskning kring etiologin, molekylära mekanismer, behandling och utfall av många av de svåraste kroniskt reumatiska inflammatoriska sjukdomarna såsom ledgångsreumatism, myosit, Sjögrens syndrom och systemic lupus erythematosus (SLE). Forskningen är translationell med flera grupper av oberoende men samverkande forskare som arbetar mot ett gemensamt mål.

Vår strategi är att nyttja de unika och stora patientgrupper som vi kan följa longitudinelltinom kliniken, och därmed dra fördel av patienter och patientmaterial inom forskningen. Denna kliniska utfalls- och behandlingsbaserade forskning kombinerar vi med omfattande biomedicinsk och djurexperimentell forskning som vi bedriver på vårt forskningslaboratorium på det närliggande centret för molekylär medicin (CMM). Här arbetar flera grupper med att studera molekylära mekanismer, samt utveckling och validering av nya behandlingar inom inflammatoriska sjukdomar.

Dessutom har vi en aktiv enhet med kliniska prövningar som bedriver både akademiska kliniska prövningar, observationsstudier på utfallet av nya behandlingar, samt randomiserade kontrollerade kliniska studier i samarbete med läkemedelsföretag och andra nationella- och internationella grupper. Vi har även en aktiv epidemiologisk sektion, som drar fördel av möjligheterna att studera effekter med långtidsuppföljningar och behandlingar i Sverige. Detta är väldigt viktigt för att vi ska förstå etiologin för och bota reumatiska sjukdomar.

Vi har skapat breda internationella nätverk, där medlemmar från 10-15 länder arbetar aktivt inom vår klinik och forskningsenhet. Vi är också aktivt involverade i olika nätverk för reumatologisk och immunologisk forskning (tex COMBINE), samt koordinerar ett stort EU- finansierat projekt (AutoCure).

Forskargrupper

Forskargrupp Marie Wahren-Herlenius

Forskargrupp Anca I Catrina

Forskargrupp Liv Eidsmo

Forskargrupp Helena Erlandsson Harris

Forskargrupp Carmen Gerlach, Diversitet inom T-cellsimmunförsvaret, T-cells minne.

Forskargrupp P-J Jakobsson

Forskargrupp Lars Klareskog

Forskargrupp Vivianne Malmström, Specifika immunreaktioner och deras roll vid reumatisk sjukdom.

 

 

Forskningsområden

Forskare och Projekt

Anca I Catrina

Kroniska inflammatoriska ledsjukdomar

Helena Erlandsson Harris

HMGB1 som en mediator av kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Iva Gunnarsson

Systemic Lupus Erythematosus och inflammatorisk renal sjukdom

Caroline Grönwall

Autoantikroppar och deras roll i inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar

Per-Johan Jakobsson

Forskargrupp Per-Johan Jakobsson

Lars Klareskog

Forskargrupp Lars Klareskog

Marina Korotkovam

PGES1 vid kronisk reumatisk inflammation

Jon Lampa

Neural reglering av kronisk inflammation och ledinflammation

Ingrid E Lundberg

Kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit

Karin Lundberg

The Pathobiology of Autoantibodies in Rheumatoid Arthritis

Vivianne Malmström

Specifika immunreaktioner och deras roll vid reumatisk sjukdom.

Leonid PadyukovHuman 

Genetik

Elisabet Svenungsson 

-

Marie Wahren-Herlenius

Sjögren's syndrom och CHB: Prevention, diagnostik och terapi

Elisabet Welin Henriksson 

Patienters erfarenheter och livskvalité vid reumatiska sjukdomar

Fredrik Wermeling

CRISPR-baserad identifiering av läkmedelsmål vid cancer och autoimmunitet.

PJ
Innehållsgranskare:
2023-08-18