Skip to main content

Forskning inom reumatologi

foto Eva Jemseby

Reumatologi är området inom forskning, utbildning och omvårdnad för sjukdomarna som innefattar rörelseorganen. Dessa sjukdomar är vanligt förekommande och består av både inflammatoriska sjukdomar såsom artrit, myosit, systemic lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom etc, och av icke inflammatoriska sjukdomar såsom artros.

Inom det reumatologiska området på Karolinska bedriver vi forskning kring etiologin, molekylära mekanismer, behandling och utfall av många av de svåraste kroniskt reumatiska inflammatoriska sjukdomarna såsom ledgångsreumatism, myosit, Sjögrens syndrom och systemic lupus erythematosus (SLE). Forskningen är translationell med flera grupper av oberoende men samverkande forskare som arbetar mot ett gemensamt mål.

Vår strategi är att nyttja de unika och stora patientgrupper som vi kan följa longitudinelltinom kliniken, och därmed dra fördel av patienter och patientmaterial inom forskningen. Denna kliniska utfalls- och behandlingsbaserade forskning kombinerar vi med omfattande biomedicinsk och djurexperimentell forskning som vi bedriver på vårt forskningslaboratorium på det närliggande centret för molekylär medicin (CMM). Här arbetar flera grupper med att studera molekylära mekanismer, samt utveckling och validering av nya behandlingar inom inflammatoriska sjukdomar.

Dessutom har vi en aktiv enhet med kliniska prövningar som bedriver både akademiska kliniska prövningar, observationsstudier på utfallet av nya behandlingar, samt randomiserade kontrollerade kliniska studier i samarbete med läkemedelsföretag och andra nationella- och internationella grupper. Vi har även en aktiv epidemiologisk sektion, som drar fördel av möjligheterna att studera effekter med långtidsuppföljningar och behandlingar i Sverige. Detta är väldigt viktigt för att vi ska förstå etiologin för och bota reumatiska sjukdomar.

Vi har skapat breda internationella nätverk, där medlemmar från 10-15 länder arbetar aktivt inom vår klinik och forskningsenhet. Vi är också aktivt involverade i olika nätverk för reumatologisk och immunologisk forskning (tex COMBINE), samt koordinerar ett stort EU- finansierat projekt (AutoCure).

Forskningsområden

Forskare Forskningsområde
Anca I Catrina Kroniska inflammatoriska ledsjukdomar
Helena Erlandsson Harris HMGB1 som en mediator av kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Iva Gunnarsson

Systemic Lupus Erythematosus och inflammatorisk renal sjukdom

Caroline Grönwall

Autoantikroppar och deras roll i inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar

Per-Johan Jakobsson Forskargrupp Per-Johan Jakobsson
Lars Klareskog Forskargrupp Lars Klareskog
Marina Korotkova mPGES1 vid kronisk reumatisk inflammation
Jon Lampa Neural reglering av kronisk inflammation och ledinflammation
Per Larsson
Ingrid E Lundberg Kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit
Karin Lundberg

The Pathobiology of Autoantibodies in Rheumatoid Arthritis

Vivianne Malmström T- och B- cellers bidrag till reumatiska inflammationer
Ralph Nisell
Leonid Padyukov Human genetik
Elisabet Svenungsson
Marie Wahren-Herlenius Sjögren's syndrom och CHB: Prevention, diagnostik och terapi
Elisabet Welin Henriksson Patienters erfarenheter och livskvalité vid reumatiska sjukdomar
Fredrik Wermeling

Autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar - nya behandlingsstrategier

Forskargrupper

Forskargrupp Ingrid Lundberg

Forskargrupp Lars Klareskog

Forskargrupp P-J Jakobsson

Forskargrupp Helena Erlandsson Harris

Forskargrupp Anca I Catrina

Forskargrupp Vivianne Malmström