Forskning inom dermatologi och venereologi

Forskning kring hudsjukdomar står inför samma utmaningar som annan biomedicinsk forskning. Under senare år har den genetiska och molekylära bakgrunden till flera sällsynta hudsjukdomar kartlagts, men när det gäller vanliga hudsjukdomar kämpar vi med att få grepp om bakomliggande biologiska och patologiska processer. Att förstå grundläggande mekanismer är en förutsättning för att utveckla sjukdomsspecifik, effektiv och i bästa fall botande behandling, vilket är målet för all forskning. Inom dermatologi har vi under senare år haft en lovande utveckling mot effektivare och mer målinriktad terapi, vilket är ett resultat av lyckosamt samarbete mellan preklinisk och klinisk forskning.

Dermatologisk forskning gynnas av multidisciplinära nätverk och samarbeten; vi studerar fundamentala processer såsom inflammation och cancer och alla åldrar från spädbarn till åldringar. Huden utgör vår yttersta barriär och måste hantera och reagera på alla utifrån kommande angrepp, såväl mikrobiella som toxiska. En stor fördel är att alla förändringar utan problem kan inspekteras och undersökas. Huden som organ erbjuder därför stora möjligheter till att utveckla experimentella modeller för att studera basala biologiska processer.

Venereologin utgör en kärna inom vårt ämne med bred forskning från klinisk epidemiologi till basal forskning om sjukdomsmekanismer. Det venereologiska sjukdomspanoramat är dynamiskt och detta är också ett område med stor potential för prevention inte minst vad gäller utveckling av effektiva vacciner.

Dermatologi och venereologi har en stabil plattform vid Karolinska institutet, såväl vad gäller forskning som undervisning. Stora genetiska och epidemiologiska projekt har byggts upp kring kroniska inflammationssjukdomar och forskning kring hudcancer sker i internationella samarbeten.

Forskningsområden

Maria Bradley

Atopiskt eksem - genetik och epidemiologi

Bernt Lindelöf

Hudtumörer, epidemiologi

Pernilla Nikamo

Psoriasisgenetik

Klas Nordlind

Neurokutan interaktion

Lars Norlén

Hudbarriären

Andor Pivarcsi

MicroRNA och hudcancer

Enikö Pivarcsi

SonkolyMicroRNA och hudinflammation

Mona Ståhle

Psoriasis, Inflammation, Genetik, Sårläkning

Carl-Fredrik Wahlgren

Atopiskt eksem. Hereditärt angioödem

Ning Xu Landén

Molekylärbiologiska studier av sårläkning

Forskargrupper

Forskargrupp Maria Bradley

Forskargrupp Ning Xu Landén

Forskargrupp Enikö Sonkoly

Mona Ståhle

Klas Nordlind

Doktorander

Abdelhadi Saly

Bian Xiaowei

Elton Jonathan

Freisenhausen Jan Cedric

Geara, Jennifer

Glans Hedvig

Jebril William

Jonsson Pontus

Luo Longlong 

Tayefi, Mahsa

Toma Maria

Torres da Silva Monica

Wang Nuoqi

Wang Sailan

Zhang Letian

Anknutna till forskning

Emma Johansson, Assistant professor.

Axel Svedbom, PhD

Maria Karlsson, PhD

Josefin Lysell, PhD

Louise Lönndahl, PhD

Tf. Avdelningschef

Gunnar Nilsson

Professor
Nilsson G
K2 Medicin, Solna