Skip to main content

Forskargrupp: Marianne van Hage - Immunologi och allergi

Marianne van Hage

Marianne van Hage

Professor, senior
Forskargrupp G Nilsson
Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2

Gruppmedlemmar

van Hage, Marianne Professor/överläkare

Apostolovic, Danijela Post doc

Bigdeli, Neda Biomedicinsk analytiker

Elvin, Kerstin Överläkare, Anknuten

Grundström, Heinö Jeanette Forskarassistent

Konradsen, Jon Postdoc, Specialistläkare

Matl, Maria Överläkare, Anknuten

Starkhammar, Maria Överläkare, Anknuten

Undeman Asarnoj, Anna Post doc, specialistläkare

Kiewiet Gea Post doc