Skip to main content

Forskargrupp Jonas Hedlund

Lunginfektioner

Universitetslektor, adj

Jonas Hedlund

Enhet: Forskargrupp J Hedlund
E-post: Jonas.Hedlund@ki.se

Jonas Hedlund är docent i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet, med placering vid institutionen för medicin, Solna.
Jonas Hedlund har sedan mer än 20 år bedrivit forskning om lunginfektioner. Forskningsfältet har främst varit riktat mot pneumokockbakterier och influensa. Forskningsområdet omfattar preventiva åtgärder med vaccinationsstudier, studier av metoder för att kunna förutsäga prognosen för patienter som sjukhusvårdas för samhällsförvärvad pneumoni och utvecklande av nya diagnostiska metoder för att påvisa smittämnen som orsakar pneumoni.

Publikationer

25195651

25478185

22830356

21466255

21370939

20014950

18036762

17537767

Kontakt

Docent, Överläkare

Jonas Hedlund

Arbete:08-51771859
Fax:08-51771806

E-post:jonas.u.hedlund@karolinska.se

Adress:Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 17176 Stockholm.