Skip to main content

Forskargrupp: Anna Smed Sörensen - Immunologi och allergi

Docent, forskargruppsledare

K2.Immuniologi och allergi.Smed Sörensen
K2 Medicin, Solna

+46 (0)73-712 16 41

Institution för medicin, immun och allergi, Anna Smed Sörensen

Forskningsfokus

Dendritiska celler i luftvägarna vid infektion och inflammation

Vid varje andetag exponeras våra lungor för främmande material som vårt immunförsvar behöver tolerera eller attackera. Dendritiska celler (DC) är immunceller med den unika förmågan att aktivera naiva T-celler och därigenom starta adaptiva immunsvar. DC är därför centrala i tolerans och immunitet. Vi vill förstå hur DC i lunga fungerar hos friska personer och patienter med t.ex. Influensavirusinfektion. Luftvägsinfektioner orsakade av virus som influensa eller Hantavirus är den vanligaste orsaken till läkarbesök i världen och att dessa infektioner är en viktig orsak till sjuklighet och dödlighet också i Sverige. Starka och specifika immunsvar är kritiska för att eliminera infektion, men bidrar ofta även till sjukdomspatogenesen. I vår forskning vill vi förstå hur immunitet initieras och regleras vid sjukdomstillstånd i luftvägarna, för att på sikt bättre kunna förebygga och behandla sjukdomar.

Please visit our site in English to read more, click on the link to the left "This page in English"