För handledare

This page in English

"Grönt ljus " - Godkännande av handledare inför nytt doktorandprojekt

Ansökan om ”grönt ljus” (blankett) lämnas in av den blivande huvudhandledaren så tidigt som möjligt i den process som så småningom leder fram till antagning av en ny doktorand, d.v.s. innan ansökan om KID/CSTP-medel, innan antagning av stipendiedoktorand samt innan rekrytering (annonsering) av doktorand.

OBS! ”Grönt ljus” krävs även för rekrytering av doktorander på annat sätt än genom annonsering, t.ex. de som ska göra sin forskarutbildning inom ramen för en anställning utanför högskolan eller har ett externt stipendium.

Beslutet om ”grönt ljus” måste bifogas ansökan om antagning till forskarutbildning för att doktoranden ska kunna bli antagen.

Mer information om "grönt ljus"