Skip to main content

Enheten för infektionssjukdomar - Om enheten

Vid enheten för infektionssjukdomar arbetar omkring 35 personer inkluderande professorer, forskargruppsledare, läkare, post docs, doktorander, laboratorieassistenter och administratör.

Nära samarbete med Infektionskliniken

Infektionsforskningen vid Karolinska Institutet har en mycket stor bredd och inkluderar många forskargrupper vid flera institutioner. Interaktionen mellan både experimentell och klinisk mikrobiologi, epidemiologi, biostatistik, folkhälsovetenskap och klinisk infektionsforskning är stor.

Vid enheten för infektionssjukdomar vid institutionen för medicin, Solna sker forskning och utbildning i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhusets Infektionsklinik. Infektionskliniken har en verksamhet som omfattar drygt 20 % av landets samlade infektionsvård och är en viktig bas för flertalet av forskningsprojekten.