Skip to main content

Enheten för Experimentell kardiovaskulär forskning

Aktuella forskningsområden

Den experimentella kardiovaskulära enheten studerar bland annat sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och immunförsvaret. Studier har visat att aktiverade immunförsvarsceller spelar en viktig roll vid uppkomsten av ateroskleros (åderförkalkning). Vi hoppas kunna utveckla nya behandlingsmetoder för personer som har kardiovaskulära sjukdomar och åderförkalkning, som orsakats av immunförsvaret.

Mer om experimentell kardiovaskulär forskning

Kontakt

Enhetschef

Professor, senior

Göran K Hansson

Enhet: Forskargrupp P Olofsson
E-post: Goran.Hansson@ki.se