Avdelningen för klinisk behandlingsforskning, inflammationssjukdomar (ClinTRID)

This page in English

Avdelningen syftar till att forska på och vara nytänkande i frågor avseende behandling av inflammatoriska sjukdomar genom att tillämpa värdeskapande samarbeten, formulera och söka svar på dagsaktuella frågor samt nyttja styrkan i resurser som kliniska prövningar och registerbaserade studier, nationella som internationella.


Forskning

Forskningsområde Ansvarig
Reumatologisk inflammationsforskning Ronald van Vollenhoven, professor
Gastroenerologisk inflammationsforskning Sven Almer, adjungerad professor

Kontakt

Avdelningschef

Anknuten

Ronald van Vollenhoven

Enhet: Forskargrupp M Wahren-Herlenius
E-post: Ronald.van.Vollenhoven@ki.se

Ställföreträdande avdelningschef

Samordnare

Monica Rydén Aulin

Telefon: 08-517 711 10
Enhet: Forskargrupp A Catrina
E-post: monica.ryden.aulin@ki.se

GastroenterologiInflammationReumatologi