Avdelningar

Institutionen för Medicin, Solna, består av 43 forskargrupper vid 12 avdelningar som representerar breda medicinska områden.