Avdelningar

This page in English

Institutionen för Medicin, Solna, består av 46 forskargrupper vid 12 avdelningar som representerar breda medicinska områden.

Ateroskleros, se Kardiovaskulär medicin!

Beräkningsmedicin

Dermatologi och venereologi

Experimentell endokrinologi

Experimentell kardiovaskulär forskning, , se Kardiovaskulär medicin!

Immunologi och allergi

Infektionssjukdomar

Klinisk Medicin

Kardiologi

Kardiovaskulär medicin

Klinisk epidemiologi

Lungmedicin

Mikrobiell patogenes

Reumatologi