Autoantikroppar och deras roll i inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar

This page in English

Forskarassistent

Caroline Grönwall

Enhet: Forskargrupp L Klareskog
E-post: caroline.gronwall@ki.se

Besöksadress: L5:02 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm

Postadress: Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2, Forskargrupp L Klareskog, L8:04, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm

Leveransadress: L5:02 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm


Bakgrund

Det adaptiva immunförsvaret, inkluderat B-celler och antikroppar, har en essentiell roll i identifiering av hot från mikroorganismer. När det adaptiva immunsystemet av okända anledningar däremot börjar angripa den egna kroppen så kan autoimmuna sjukdomar uppkomma. Olika autoimmuna sjukdomar så som ledgångsreumatism och SLE är associerade med olika specifika autoreaktiva B celler och antikroppar, men hur deras egenskaper kan bidra till sjukdomsförloppet är inte till fullo kartlagt.

Övergripande mål

Målet med vår forskning är att genom att studera variation och egenskaper hos autoreaktiva B celler och antikroppar för att bättre förstå uppkomsten och sjukdomsförloppet i autoimmuna sjukdomar. Denna forskning kan i förlängningen leda till att vi kan utveckla bättre verktyg för prognos och behandling.

Arbetsplan och metoder

I våra studier ingår att använda nästa-generations DNA sekvenseringsteknik i kombination med metoder för antikroppsdesign för att studera sjukdomsassocierade antigen-specifika B-cells repertoarer i patienter med reumatoid artrit. Vi arbetar också med att direkt undersöka hur monoklona citrullinspecifika antikroppar från patienter med reumatoid artrit kan ha pro-inflammatoriska egenskaper och hur dessa funktioner kan blockeras. Dessutom arbetar vi parallellt med att karakterisera patienternas repertoar av en annan klass av autoantikroppar som istället kan ha skyddande effekter.

Finansiering

-Vetenskapsrådet

-Reumatikerförbundet

-Konung Gustav V:s 80-års fond

-Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

-Magnus Bergvalls Stiftelse

Gruppmedlemmar

Forskarstuderande

Uta Hardt

E-post: uta.hardt@ki.se

Fem utvalda publikationer

Relation of carotid plaque with natural IgM antibodies in patients with systemic lupus erythematosus.
Grönwall C, Reynolds H, Kim J, Buyon J, Goldberg J, Clancy R, et al
Clin. Immunol. 2014 Jul;153(1):1-7

Protective autoantibodies in the rheumatic diseases: lessons for therapy.
Silverman G, Vas J, Grönwall C
Nat Rev Rheumatol 2013 May;9(5):291-300

MAPK phosphatase-1 is required for regulatory natural autoantibody-mediated inhibition of TLR responses.
Grönwall C, Chen Y, Vas J, Khanna S, Thiel S, Corr M, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2012 Nov;109(48):19745-50

Natural antibody to apoptotic cell membranes inhibits the proinflammatory properties of lupus autoantibody immune complexes.
Vas J, Grönwall C, Marshak-Rothstein A, Silverman G
Arthritis Rheum. 2012 Oct;64(10):3388-98

In vivo VL-targeted microbial superantigen induced global shifts in the B cell repertoire.
Grönwall C, Kosakovsky Pond S, Young J, Silverman G
J. Immunol. 2012 Jul;189(2):850-9

Autoimmuna sjukdomarInflammation