Skip to main content

Autoantikroppar och deras roll i inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar

Team Grönwall

Contact

Forskare

Caroline Grönwall

Enhet: Forskargrupp L Klareskog
E-post: caroline.gronwall@ki.se

Besöksadress: CMM L8:04 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm

Postadress: Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2, Forskargrupp L Klareskog, L8:04, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm

Leveransadress: CMM L8:04 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm


Bakgrund

Det adaptiva immunförsvaret, inkluderat B-celler och antikroppar, har en essentiell roll i identifiering av hot från mikroorganismer. När det adaptiva immunsystemet av okända anledningar däremot börjar angripa den egna kroppen så kan autoimmuna sjukdomar uppkomma. Olika autoimmuna sjukdomar så som ledgångsreumatism och SLE är associerade med olika specifika autoreaktiva B celler och antikroppar, men hur deras egenskaper kan bidra till sjukdomsförloppet är inte till fullo kartlagt.

Övergripande mål

Målet med vår forskning är att genom att studera variation och egenskaper hos autoreaktiva B celler och antikroppar för att bättre förstå uppkomsten och sjukdomsförloppet i autoimmuna sjukdomar. Denna forskning kan i förlängningen leda till att vi kan utveckla bättre verktyg för prognos och behandling.

Arbetsplan och metoder

I våra studier ingår att använda nästa-generations DNA sekvenseringsteknik i kombination med metoder för antikroppsdesign för att studera sjukdomsassocierade antigen-specifika B-cells repertoarer i patienter med reumatoid artrit. Vi arbetar också med att direkt undersöka hur monoklona citrullinspecifika antikroppar från patienter med reumatoid artrit kan ha pro-inflammatoriska egenskaper och hur dessa funktioner kan blockeras. Dessutom arbetar vi parallellt med att karakterisera patienternas repertoar av en annan klass av autoantikroppar som istället kan ha skyddande effekter.

Finansiering

-Vetenskapsrådet

-Reumatikerförbundet

-Konung Gustav V:s 80-års fond

-Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

-Magnus Bergvalls Stiftelse

Gruppmedlemmar

Postdoc

Radha Thyagarajan

Enhet: Forskargrupp L Klareskog
E-post: radha.thyagarajan@ki.se

Forskarstuderande

Peter Sahlström

E-post: peter.sahlstrom@ki.se

Publikationer

30662440

29512823

29482604

28647488

28919518

24704464

23507902

23139409

22577035

22696444