Skip to main content

Anna Färnerts forskargrupp

Anna Färnert, Professor, enhetschef

Professor/överläkare

Anna Färnert

Telefon: 08-517 752 85
Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: Anna.Farnert@ki.se
Professor och Biträdande överläkare, Enheten för infektionssjukdomar, Karolinska Institutet och Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Anne Rasikari, Administratör

Administratör

Anne Rasikari

Telefon: 08-517 718 61
Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: Anne.Rasikari@ki.se

Forskarteam

Anna Färnert

Anna Färnerts TEAM

Vårt mål är att studera den genetiska mångfalden och dynamiken av P. falciparum infektioner i barndomen utifrån olika överföringsmekanismer. Vi kommer också att bedöma hur nya interventioner, t.ex. vaccin och intermittent förebyggande behandling, påverkar mångfalden av infektioner och risken för efterföljande malaria.

Utförligare information finns på vår engelska hemsida. Klicka på länken "This page in English" ovan!

Kontakt

MD, PhD, Projektledare

Anna Färnert

Work:+46 (0)8-517 752 85

E-mail:Anna.Farnert@ki.se