Administration K2 Meds

Institutionens centrala administration

Adress: Institutionen för Medicin Solna, Byggnad D1:04, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 64 Solna

Helene Utterberg

Administrativ chef
Administration
K2 Medicin, Solna

Helena Berggren

Administrativ chef, bitr
Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Khorchani, Catharina

Ekonomicontroller
Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Urszula Kellner

Ekonomicontroller

Mercedes Lundberg Zerquera

Ekonomihandläggare
Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Marie-Louise Andersson

Ekonomihandläggare
Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Skirmante Venaliene

Ekonomihandläggare
Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Gisela Söderlund

Ekonomihandläggare
Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Tetyana Driscoll

Ekonomiadministratör
Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Marcus Lindgren

HR-partner
Administration
K2 Medicin, Solna

Jag arbetar som HR-handläggare och arbetar med att driva, utveckla och handlägga personalfrågor inom rekrytering och arbetsmiljö. Tillsammans med mina kollegor inom HR-enheten hanterar vi samtliga HR-relaterade ärenden för institutionens 500 anställda.

Som anställd vid MedS är du alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor och funderingar kring din anställning.

Johanna Erlandsson

HR-ansvarig
Administration
K2 Medicin, Solna

Oskar Svensson

HR-administratör
0852481547
Administration
K2 Medicin, Solna

Lillemor Melander

Handläggare
Administration
K2 Medicin, Solna

Handläggare för forskarutbildning

Jag arbetar som handläggare för forskarutbildningen och hanterar samtliga administrativa ärenden för institutionens drygt 200 forskarstuderande. Tillsammans med studierektorn för forskarutbildningen handlägger jag antagningen till forskarutbildningen.

Jag samarbetar även med kollegerna inom HR-enheten. Jag hanterar doktorandrelaterade ärenden såsom anställningar och lön. Jag handhar även rekryteringsärenden rörande doktorandanställningar

Anneli Lagerberg

Administratör
Administration
K2 Medicin, Solna

Prefekt Administratör

Makiko Kanematsu

Registrator
Administration
K2 Medicin, Solna

Registrator

Som registrator och arkivarie på institutionen har jag hand om dokumenthantering i samråd med KI:s centrala Arkiv och Registratur. Uppdraget inkluderar bl.a. diarieföring, arkivering, arkivvård samt frågor som rör hantering av allmänna handlingar i övrigt.

Administration
K2 Medicin, Solna

Veronica Ebbersten
Webbredaktör

Anette Nilsson

Utbildningsadministratör
Administration
K2 Medicin, Solna

Mia Konradsdal

Utbildningsadministratör
Administration
K2 Medicin, Solna

Mari Liljefors

Utbildningssamordnare
Administration
K2 Medicin, Solna

Louisa Cheung

Utbildningssamordnare
Administration
K2 Medicin, Solna

Susan Karlsson

Utbildningsadministratör
0852481511

Afsar Rahbar

Forskare
08-51760175
Söderberg-Nauclér
K2 Medicin, Solna

Afsar Rahbar
Inköpssamordnare

Avdelningsadministration

Angela Silveira

Forskare
P Eriksson
K2 Medicin, Solna

Annika Jouper

Administratör
Nilsson
K2 Medicin, Solna

Raquel Binisi

Administratör

Helena Nord

HR-administratör
08 524 833 47

Afsar Rahbar

Forskare
08-51760175

Stina Nordman

Samordnare

Sanna Tavakoli

Administratör

Sahra Bunner

Administratör
08-524 81556