Skip to main content

Administration K2

Institutionens centrala administration

Adress: Institutionen för Medicin Solna, Byggnad D1:04, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 64 Solna

Helene Utterberg

Administrativ chef
K2.Administration
K2 Medicin, Solna

Helena Berggren

Administrativ chef, bitr
K2.Administration.Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Catharina Erlandsson Khorchani

Ekonomicontroller
K2.Administration.Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Mercedes Zerquera Rodriguez

Ekonomihandläggare
K2.Administration.Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Marie-Louise Andersson

Ekonomihandläggare
K2.Administration.Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Soheila Khaledi

Ekonomihandläggare
K2.Administration.Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Skirmante Venaliene

Ekonomihandläggare
K2.Administration.Ekonomi
K2 Medicin, Solna

Urszula Kellner

Ekonomicontroller

Johanna Erlandsson

Personalansvarig
K2.Administration
K2 Medicin, Solna

Marcus Lindgren

Personalhandläggare
K2.Administration
K2 Medicin, Solna

Jag arbetar som HR-handläggare och arbetar med att driva, utveckla och handlägga personalfrågor inom rekrytering och arbetsmiljö. Tillsammans med mina kollegor inom HR-enheten hanterar vi samtliga HR-relaterade ärenden för institutionens 500 anställda.

Som anställd vid MedS är du alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor och funderingar kring din anställning.

Oskar Svensson

Personaladministratör
K2.Administration
K2 Medicin, Solna

Lillemor Melander

Handläggare
K2.Administration
K2 Medicin, Solna

Handläggare för forskarutbildning

Jag arbetar som handläggare för forskarutbildningen och hanterar samtliga administrativa ärenden för institutionens drygt 200 forskarstuderande. Tillsammans med studierektorn för forskarutbildningen handlägger jag antagningen till forskarutbildningen.

Jag samarbetar även med kollegerna inom HR-enheten. Jag hanterar doktorandrelaterade ärenden såsom anställningar och lön. Jag handhar även rekryteringsärenden rörande doktorandanställningar

K2.Administration
K2 Medicin, Solna

Prefektärende
Rekryteringsutskottets ärende (ansökan om adjungerat lektorat, adjungerad professur och ansökan om senior professur)
Avtalssamordning
Stipendium

Makiko Kanematsu

Registrator
K2.Administration
K2 Medicin, Solna

Registrator

Som registrator och arkivarie på institutionen har jag hand om dokumenthantering i samråd med KI:s centrala Arkiv och Registratur. Uppdraget inkluderar bl.a. diarieföring, arkivering, arkivvård samt frågor som rör hantering av allmänna handlingar i övrigt.

K2.Administration
K2 Medicin, Solna

Veronica Ebbersten
Webbredaktör

Anette Nilsson

Utbildningsadministratör
K2.Administration
K2 Medicin, Solna

Mia Konradsdal

Utbildningsadministratör
K2.Administration
K2 Medicin, Solna

Mari Liljefors

Utbildningssamordnare
K2.Administration
K2 Medicin, Solna

Louisa Cheung

Utbildningssamordnare
K2.Administration
K2 Medicin, Solna

Afsar Rahbar

Forskare
K2.Mikrobiell Patogenes.Söderberg-Nauclér
K2 Medicin, Solna

Afsar Rahbar
Inköpssamordnare

Avdelningsadministration

Angela Silveira

Forskare
K2.Kardiovaskulär medicin. P Eriksson
K2 Medicin, Solna

Gunilla Ekstrand

Administratör
K2.Dermatologi och venereologi.K Eyerich
K2 Medicin, Solna

Annika Jouper

Administratör
K2.Immuniologi och allergi.Nilsson
K2 Medicin, Solna

Maritta Thorén

Administratör
K2.Klinisk medicin.Djärv
K2 Medicin, Solna

Raquel Binisi

Administratör
K2.Cardiologi.Pernow
K2 Medicin, Solna

Pernilla Appelquist

Administratör
K2.Klinisk epidemiologi
K2 Medicin, Solna

Helena Nord

Personaladministratör
K2.Klinisk epidemiologi.J Askling
K2 Medicin, Solna

Eva-Marie Karlsson

Administratör
K2.Lungmedicin.Grunewald
K2 Medicin, Solna

Afsar Rahbar

Forskare
K2.Mikrobiell Patogenes.Söderberg-Nauclér
K2 Medicin, Solna

Stina Nordman

Samordnare
K2.Reumatologi.A Catrina
K2 Medicin, Solna

Sanna Tavakoli

Administratör
K2.Reumatologi.A Catrina
K2 Medicin, Solna

Sahra Bunner

Administratör
K2.Administration
K2 Medicin, Solna