Skip to main content

Administration

Institutionens centrala administration

Adress: Institutionen för Medicin Solna, Byggnad Z5:00, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Administrativ chef

Administrativ chef

Helene Utterberg

Telefon: 08-517 716 25
Enhet: Administrationen
E-post: Helene.Utterberg@ki.se

Administrativ chef, bitr
Administrativ chef, bitr

Helena Berggren

Telefon: 08-517 703 15
Enhet: Administrationen
E-post: Helena.Berggren@ki.se
Forskare/Inköpssamordnare
Forskare

Afsar Rahbar

Telefon: 08-517 798 97
Enhet: Forskargrupp C Söderberg Nauclér
E-post: Afsar.Rahbar@ki.se
Personal
Personalansvarig

Johanna Erlandsson

Telefon: 08-517 792 28
Enhet: Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2
E-post: Johanna.Erlandsson@ki.se

Personalhandläggare

Marcus Lindgren

Telefon: 08-517 792 23
Enhet: Administrationen
E-post: marcus.lindgren@ki.se

Jag arbetar som HR-handläggare och arbetar med att driva, utveckla och handlägga personalfrågor inom rekrytering och arbetsmiljö. Tillsammans med mina kollegor inom HR-enheten hanterar vi samtliga HR-relaterade ärenden för institutionens 500 anställda.

Som anställd vid MedS är du alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor och funderingar kring din anställning.

Personaladministratör

Oskar Svensson

Enhet: Administrationen
E-post: oskar.svensson@ki.se

Lönehandläggare

Lola Öhman Roglert

Telefon: 08-524 866 28
Enhet: Lön
E-post: lola.ohman.roglert@ki.se
Ekonomi

Ekonomicontroller

Bengt Karlsson

Telefon: 08-517 703 13
Enhet: Administrationen
E-post: bengt.karlsson@ki.se

Ekonomihandläggare

Evelina Larsson

Telefon: 08-517 792 03
Enhet: Administrationen
E-post: evelina.larsson@ki.se

Tjänstledig

Ekonomihandläggare

Marie-Louise Andersson

Enhet: Administrationen
E-post: marie-louise.andersson@ki.se

Ekonomihandläggare

Skirmante Venaliene

Enhet: Administrationen
E-post: skirmante.venaliene@ki.se

Ekonomihandläggare

Mercedes Zerquera Rodriguez

Telefon: 08-517 760 81
Enhet: Administrationen
E-post: mercedes.zerquera.rodriguez@ki.se

Ekonomihandläggare

Linnea Tinnerholm

E-post: linnea.tinnerholm@ki.se
Forskarutbildning

Handläggare

Lillemor Melander

Telefon: 08-517 706 61
Enhet: Administrationen
E-post: Lillemor.Melander@ki.se

Jag arbetar som handläggare för forskarutbildningen och hanterar samtliga administrativa ärenden för institutionens drygt 200 forskarstuderande. Tillsammans med studierektorn för forskarutbildningen handlägger jag antagningen till forskarutbildningen.

Jag samarbetar även med kollegerna inom HR-enheten. Jag hanterar doktorandrelaterade ärenden såsom anställningar och lön. Jag handhar även rekryteringsärenden rörande doktorandanställningar.

Grundutbildning

Utbildningssamordnare

Louisa Cheung

Telefon: 08-517 704 66
Enhet: Forskargrupp P Eriksson
E-post: Louisa.Cheung@ki.se
Utbildningsadministratör

Mia Konradsdal

Telefon: 08-517 741 00
E-post: mia.konradsdal@ki.se
Arkiv och Registratur

Registrator

Makiko Kanematsu

Telefon: 08-517 792 27
Enhet: Administrationen
E-post: makiko.kanematsu@ki.se

Som registrator och arkivarie på institutionen har jag hand om dokumenthantering i samråd med KI:s centrala Arkiv och Registratur. Uppdraget inkluderar bl.a. diarieföring, arkivering, arkivvård samt frågor som rör hantering av allmänna handlingar i övrigt.

Prefektärende

Administratör

Véronique Henriksson

Enhet: Administrationen
E-post: veronique.henriksson@ki.se

Prefektärende
Rekryteringsutskottets ärende (ansökan om adjungerat lektorat, adjungerad professur och ansökan om senior professur)
Avtalssamordning
Stipendium
KIMKAT administration (anställda och anknutna)

Administratör/ Webbredaktör
Administratör

Veronica Ebbersten Lindholm

Telefon: 08-517 759 59
Enhet: Administrationen
E-post: veronica.ebbersten@ki.se

Avdelningsadministration

Avdelningen för kardiovaskulär medicin

Forskare

Angela Silveira

Telefon: 08-517 732 24
Enhet: Forskargrupp P Eriksson
E-post: Angela.Silveira@ki.se
Avdelningen för dermatologi och venereologi
Administratör

Gunilla Ekstrand

Telefon: 08-517 778 35
Enhet: Forskargrupp M Bradley
E-post: Gunilla.Ekstrand@ki.se
Avdelningen för immunologi och allergi
Administratör

Annika Jouper

Enhet: Forskargrupp G Nilsson
E-post: annika.jouper@ki.se
Avdelningen för infektionssjukdomar
Administratör

Anne Rasikari

Telefon: 08-517 718 61
Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: Anne.Rasikari@ki.se
Avdelningen för Klinisk medicin
Administratör

Maritta Thorén

Telefon: 08-517 738 51
Enhet: Forskargrupp T Djärv
E-post: maritta.thoren@ki.se
Avdelningen för kardiologi
Administratör

Raquel Binisi

Telefon: 08-517 792 68
Enhet: Forskargrupp J Pernow
E-post: Raquel.Binisi@ki.se
Avdelningen för klinisk epidemiologi

Administratör

Pernilla Appelquist

Telefon: 08-517 791 80
Enhet: Forskargrupp J Askling
E-post: pernilla.appelquist@ki.se

Personaladministratör

Helena Nord

Enhet: Forskargrupp J Askling
E-post: helena.nord@ki.se
Avdelningen för lungmedicin
Administratör

Eva-Marie Karlsson

Telefon: 08-517 739 05
Enhet: Forskargrupp J Grunewald
E-post: Eva-Marie.Karlsson@ki.se
Avdelningen för mikrobiell patogenes
Forskare

Afsar Rahbar

Telefon: 08-517 798 97
Enhet: Forskargrupp C Söderberg Nauclér
E-post: Afsar.Rahbar@ki.se
Avdelningen för reumatologi
Administratör

Stina Nordman

Telefon: 08-517 730 20
Enhet: Forskargrupp A Catrina
E-post: Stina.Nordman@ki.se
Administratör

Sanna Tavakoli

Enhet: Forskargrupp A Catrina
E-post: sanna.tavakoli@ki.se