Skip to main content

Utbildningar - Arbetsmiljö

Arbetsmiljögruppen arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön vid institutionen. Ett sätt är att anordna och tipsa om olika typer av arbetsrelaterade kurser för personal och chefer.