Utbildning MedH

Institutionen ger flera kurser på bland annat Läkarprogrammets termin 4, 5 och 6 samt studentvalda, Tandläkarprogrammet och fristående kurser. Vår grundutbildning sker i en inspirerande miljö av starkt pedagogiskt och medicinskt engagemang med studenten och patienten i centrum. Våra lärare har en hög akademisk och medicinsk kompetens. Grundutbildningen samordnas av institutionens utbildningsnämnd.