Skip to main content

Utbildning MedH

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi cirka 100 doktorander. Vår grundutbildning sker i en inspirerande miljö av starkt pedagogiskt och medicinskt engagemang med studenten i centrum. Grundutbildningen samordnas av institutionens utbildningsnämnd. Våra lärare har en hög akademisk och medicinsk kompetens. Vi har en stark tradition av studentcentrerad pedagogisk utveckling.