Skip to main content

Utbildning

Forskarutbildning

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi cirka 100 doktorander.

Grundutbildning

Vår grundutbildning sker i en inspirerande miljö av starkt pedagogiskt och medicinskt engagemang med studenten i centrum. Våra lärare har en hög akademisk och medicinsk kompetens. Vi har en stark tradition av studentcentrerad pedagogisk utveckling.