Skip to main content

Uppdrag som klinisk assistent

Institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, utlyser två uppdrag som klinisk assistent från augusti 2019

Arbetsuppgifter: Som klinisk assistent deltar du i kursledningens arbete med att planera, leda, genomföra, examinera och utvärdera undervisningen på läkarprogrammets termin 5 och 6 (främst kursen i klinisk medicin). Du biträder kursansvarig som är din arbetsledare och du samarbetar med kursadministratörer, lärare och kliniska handledare. Du håller en fortlöpande kontakt med studenterna och deltar i olika undervisningsmoment.

Du får en omfattande erfarenhet av undervisning, ges goda möjligheter till fortbildning inom medicinsk pedagogik och samlar pedagogiska meriter som är svåra att få på annat sätt. Gott om utrymme kommer också finnas för egen forskning. Du behåller kontakten med din klinik då utrymme för klinisk verksamhet ingår. Huvuddelen av den kliniska verksamheten skall helst vara förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Arbetstid: Heltid.

Anställningsform: Projektanställning med varaktighet ett år eller enligt överenskommelse från augusti 2019 med möjlighet till förlängning.

Datum för tillträde efter överenskommelse.

För upplysningar kontakta Grundutbildningsansvarig Agneta Månsson-Broberg, via telefon 070-098 77 92, e-mail agneta.mansson.broberg@ki.se eller administrativ chef Klas Karlsson Tel 08- 524 833 02, e-mail klas.karlsson@ki.se

Kvalifikationer: Sökanden skall vara legitimerad läkare och verksam inom de kliniker som bedriver undervisning under kursen i klinisk medicin. Det är en fördel om sökanden är forskningsaktiv vid institutionen.

Ansökan skall vara inkommen senast den 17/5, 2018 till: Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, C2:94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm, att: Karin Sendek. Märk ansökan med diarienummer: Dnr:2-2217/2019