• Peter Stenvinkel fick pris för bästa föreläsning
    Peter Stenvinkel fick pris för bästa Grand Round föreläsning
  • Vesna Jelic fick pedagogiskt pris för momentet om åldrandet på kursen "Klinisk medicin"
  • Tobias Granberg fick pedagogiskt pris
    Tobias Granberg fick pedagogiskt pris för sina insatser på momentet om radiologi på termin 4

Tre pris delades ut vid terminens första Grand Round föreläsning

Publicerat 2017-10-09 13:06. Uppdaterat 2017-10-09 14:14

Föreläsningen inleddes med prisutdelning till förra terminens bästa Grand Round föreläsare samt pris till pedagogiska insatser på Läkarprogrammet termin 4-6. 

Peter Stenvinkel (Enheten för medicinska njursjukdomar) fick pris för sin populära föreläsning "Björnen sover" om njursjukdomar. Grattis till priset på 5000 kronor!

Två pedagogiska pris delades också ut. Vesna Jelic vid sektionen för klinisk geriatrik fick pris för utmärkta insatser som ansvarig för momentet om åldrandet på kursen Klinisk medicin på läkarprogrammet termin 5 och 6.

Tobias Granberg fick pris för att ha varit med och utvecklat undervisningen i radiologi på läkarprogrammet termin 4. 

Terminens första föreläsning Kod R549! hölls av Dorota Religa från Geriatriska kliniken. För mer information och schema för Grand Round 

PedagogikPris