Skip to main content

Tomas Jernberg forskargrupp

Sverige har ett omfattande databasmaterial på olika patientgrupper som ger oss internationellt sett unika möjligheter att studera våra koronarsjuka patienter.

Gruppen har lagt stort fokus på att studera samband mellan prognos och behandling av koronarsjukdom i relation till njursjukdom.

Gruppens arbete har också i hög utsträckning fokuserat på diagnostik av akuta koronara syndrom och prognostisk betydelse av biomarkörer.

Nyckelord: Koronarsjukdomar

Medlemmar

Tomas Jernberg, gruppledare, docent, överläkare
Dina Melki, leg läk, doktorand
Eline Wu, leg sjuksköterska, magister
Robert Edfors, leg läk, doktorand
Carl Westholm, specilistläkare, doktorand
Karolina Szummer, med dr, specialistläkare
Loghman Henareh, docent, biträdande överläkare
Shams Y-Hassan, överläkare

Projekt

  • Biomarkörers värde vid misstänkt akut kranskärlssjukdom - Dina Melki, leg läk, doktorand
  • EECP behandling förbättrar livskvalitet och funktionsförmåga - Eline Wu, leg sjuksköterska, magister
  • Takotsubo - Shams Y-Hassan, överläkare
  • Kvalitetsregister som kvalitetsuppföljning - Tomas Jernberg, docent, överläkare
  • Störd glukosomsättning, endotelfunktion och koronarsjukdom - Loghman Henareh, docent, biträdande överläkare