Skip to main content

State-of-the-art BSL3 laboratory

För arbete med luftburen smitta finns 3 odlingsrum. Utöver dessa rum finns rum för flödescytometri/sortering, konfokalmikroskopi och kryostat (ca 200 kvm). Finns på plan 7.

Denna Core facility förväntas vara i drift hösten 2019.

Kontaktperson

 

Forskare, Core facility manager

Jonas Klingström

Enhet:Klingström

Institution:Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7

E-post:Jonas.Klingstrom@ki.se