Skip to main content

Reidar Winter forskargrupp

Forskargruppen fokuserar på utveckling av nya ekokardiografiska metoder. Det handlar exempelvis om metoder för 3D perfusion i stress-ekokardiografi och att utveckla nya hemodynamiska metoder.

Gruppen arbetar för att skapa ett tekniskt avancerat labb som kommer att kunna fungera som en testanläggning för att ge oss en djupare förståelse av hjärtats hemodynamik och prognosbedömning av patienter med hjärtsjukdomar.

Man undersöker det kliniska värdet av nya deformationsmetoder, speckle tracking (ST) baserade och Tissue Doppler (TDI) baserade metoder i ett stort prospektivt kliniskt material bestående av patienter med hjärtinfarkt.

Forskargruppen har också deltagit i testning av ett robotsystem EKO-diagnostik av hjärtinfarkt med hjälp av en robotarm via Internet, testning av nya kontrastmetoder för 3D- perfusion i stress-ekokardiografi för jämförelse med resultaten med kranskärlsröntgen för att undersöka den kliniska nyttan av 3D-perfusion.

Nyckelord: Ekokardiografiska tekniker

Medlemmar

Reidar Winter, gruppledare, professor
Aristomenis Manouras, med dr, specialistläkare
Anders Sahlén, med dr, specialistläkare
Elif Günyeli, leg sjuksköterska, doktorand
Magnus Bäck, docent, specialistläkare
Emil Najjar, leg läk, doktorand
Anders Giesecke, leg läk, doktorand

Projekt

  • Diagnostisk och prognostiskt värde av 3D strain och 3D kontrasteko vid NSTEMI - Elif Günyeli, leg sjuksköterska, doktorand
  • Single beat 3D perfusionsstresseko i jämförelse med invasiva FFR mätningar, finns det att additivt kliniskt värde? - Magnus Bäck, docent, specialistläkare
  • Cardiac Output mätningar med ekokardiografi i jämförelse med Innocor - Emil Najjar, leg läk, doktorand
  • Image fusion med 3D Eko och CT angio - Anders Giesecke, leg läk, doktorand