Skip to main content

Publikationer MCC

MCC publication

Böcker, kapitel i böcker

Nordquist, J. Sundberg, K. Kihlström L. Makt och mandat: Verkningsfulla kvalitetssystem i utbildning av ST-läkare // Björgell, O. Uddenfeldt Wort, U. Eds. (2015) ST-boken. Lund: Studentlitteratur.

Nordquist J. Starting a new medical school in Southern Africa: University of Namibia Medical School (case studie 22.2) // Abdulrahman Khalid B, Mennin S, Harden R. Ed. (2015). Routledge International Handbook of Medical Education. London: Routledge.

Nordquist J. Improving students decision-making skills on the surgical rotation (case study 10.6) . // Abdulrahman Khalid B, Mennin S, Harden R. Ed. (2015) Routledge International Handbook of Medical Education. London: Routledge.

Nordquist, J. Sundberg, K. Interactive Patient Cases in Occupational Therapy– How to Succeed. // Söderback, I., Ed. (2015) International Handbook of Occupational Therapy Interventions. New York: Springer Media.

Nordquist J, Sundberg K, Johansson L. 2011. Case – verktyg för professionslärande. Stockholm: Liber

Nordquist J, Johansson L (red). 2009. Att undervisa med case i utbildningar inom hälso- och sjukvården: Om främjadet av autentiskt interaktivt lärande, interprofessionalism och organisatoriskt lärande. Solna: Karolinska Institutet

Nordquist J. 2004. Att lära med case. I Bron A, Wilhelmsson L (red.), Lärandeprocesser i högre utbildning. Stockholm: Liber

Peer-review artiklar

2016

Aligning physical learning spaces with the curriculum: AMEE Guide No. 107.
Nordquist J, Sundberg K, Laing A
Med Teach 2016 Aug;38(8):755-68

Alignment achieved? The learning landscape and curricula in health profession education.
Nordquist J
Med Educ 2016 Jan;50(1):61-8 

2015

Roles, tasks and educational functions of postgraduate programme directors: a qualitative study. Frydén H, Ponzer S, Heikkilä K, Kihlström L, Nordquist J, Postgrad Medical Journal 2015;0:1–6.

Designing spaces for the networked learning landscape.
Nordquist J, Laing A
Med Teach 2015 Apr;37(4):337-43

25902462

Power and Resistance: Leading change in medical education. Sundberg K, Josephson A, Reeves S, Nordquist J. Studies in Higher Education 2015.

2014

25559074

2013

23930685

23713805

23356763

2012

22223292

2011

21995564

21848187

2010

20333971

Artiklar

2014

24896202

25668805

24839703

2013

23930684

23930691

2012

Nordquist J, Kihlström L. Uppmaning till Socialstyrelsen: Dra tillbaka förslaget om att ersätta externa ST-granskare med anställda sakkunniga. Läkartidningen. 2012; 109 (11): 571

Kihlström L, Nordquist J, Johansson E, Sundberg K samt referensgrupp. 2012. Överordnat kvalitetssystem för ST-utbildning i Stockholms Län 1.0: ST-Stockholm. Solna: Karolinska Universitetssjukhuset

23016243

2011

22011023

Carnegiestudie väcker tankar om svensk läkarutbildning.

Carnegiestudie väcker tankar om svensk läkarutbildning. 21516675

21995564

ST-läkares kompetensutveckling. Kvaliteten på bedömningen av ST-läkaren måste höjas.

ST-läkares kompetensutveckling. Kvaliteten på bedömningen av ST-läkaren måste höjas. 22468381

Nordquist J, Kihlström L. 2011. Replik om ändrad specialitetsindelning. Finns det några vagnar kopplade till Socialstyrelsens tåg? Läkartidningen. 2011; 108(42): 2104

2010

ST-studierektorn viktig för utbildningskvaliteten.

ST-studierektorn viktig för utbildningskvaliteten. 20297573

Nya ST kräver förändrat synsätt: från gesällutbildning till formell utbildning.

Nya ST kräver förändrat synsätt: från gesällutbildning till formell utbildning. 21294357

Ackreditering av ST-utbildning – framtida utvecklingsinstrument?

Ackreditering av ST-utbildning – framtida utvecklingsinstrument? 21294358

Tidigare

Framtidens läkarutbildning – några kommentarer föranledda av en ny internationell studie.

Framtidens läkarutbildning – några kommentarer föranledda av en ny internationell studie. 19452793

Case-undervisning kan bli en brygga. Integrerar preklinik med klinik – examination krävs för studiemotivation.

Case-undervisning kan bli en brygga. Integrerar preklinik med klinik – examination krävs för studiemotivation. 15543952

Rapporter

Frydén, H. 2011. Lärandemiljöer vid Karolinska Institutet – en intervjustudie. Utbildningsansvariga för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet intervjuas kring dagens och morgondagens lärandemiljöer. Solna: Karolinska Institutet.

Peile E, Ringsted C, Illing J, Boekel C, Sundberg K. 2011. Report - Review of medical educaton research at Karolinska Institutet. Solna: Karolinska Institutet

Carlstedt- Duke J, Peile E, Hofgaard Lykke K, Sundberg K. 2009. Report - Review of the new undergraduate medical programme at Karolinska Institutet and evaluation of the early stages of implementation. Solna: Karolinska Institutet.

Frydén H, Ingvarsson S. 2009. Framgångsfaktorer för klinisk forskning – tre fallstudier av forskningsmiljöer. Solna: Karolinska Institutet

Frydén, H. 2009. Kvalitetssäkring av ST vid Karolinska Universitetssjukhuset - En utredning om SPUR-inspektioner 1997 – 2008. Solna: Karolinska Universitetssjukhuset

Nordquist J, Ygge J. 2009. Sammanfattning av trender och utvecklingslinjer för lärandemiljö i högre utbildning. Solna: Karolinska Institutet

Sundberg K. 2009. Klinisk forskarutbildning i Norden – erfarenheter och utvecklingsområden. Solna: Karolinska Institutet.

Peer-reviewad konferensmedverkan

Sundberg, K. & Nordquist, J. Power To Develop Medical Education? A Power Analysis Of Educational Leadership At Medical Schools. APMEC 2014, Singapore, januari 2014

Sundberg, K. & Nordquist, J. Designing An Evaluation For A Faculty Development Programme On Educational Leadership Using Qualitative Elements – How And Why?. APMEC 2014, Singapore, januari 2014

Frydén, H. Understanding and clarifying the role and tasks of the residency directors in postgraduate training. Rogano, Prague, August 2013

Sundberg, K. How does leading educational change in a health professions organisation manifest itself through power and resistance? (Or does it?). Rogano, Prague, August 2013

Sundberg K, Nordquist J, Kihlström L. "Happy sheet 2.0? Beyond teacher evaluations." Ottawa Conference, Kuala Lumpur, March 2012

Sundberg K, Nordquist J. Learning environments and the curriculum. GMA 2012, Aachen, September 2012

Sundberg K, Johansson E, Kihlström L, Nordquist J. Future learning environments - how space impacts on learning. AAMC/HMI 2012, San Fransisco, November 2012