Skip to main content

Priser vid institutionen

Varje år delas priser för olika insatser ut vid institutionen

Pedagogiska priset

Grundutbildningen engagerar ett mycket stort antal lärare vid institutionens verksamheter. Dessa gör utmärkta insatser och studenterna når god måluppfyllelse och är i allmänhet nöjda med bemötande och undervisning.

För att uppmärksamma lärare som gör särskilt enastående insatser finns vid institutionen tre olika pedagogiska priser. Dessa beslutas av utbildningsutskottet efter förslag från kursledningarna och/eller studenterna. Ett pris tilldelas en lärare för termin 4, ett för termin 5 och 6 och slutligen ett pris för momentet infektioner.

Pedagogiska priset för infektionskliniken VT 2017 gick till Josef Ragnarsson. Läs motiveringen.

Pris till bästa GR-föreläsare

Som en extra morot utdelar institutionen två gånger per år ett pris till värdet av 5000 kronor till den bästa GR-presentationen under terminen. Vid varje GR poängbedöms presentationen (1-5) av slumpvis utvalda åhörare (ett fixt antal), och den presentation som får högst medelpoäng vinner.

Aikaterini Chatzidionysiou fick pris för bästa Grand Round- föreläsning HT 2017.

Grand Rounds webbsida

Arbetsmiljöpriset

Institutionen har en lång tradition av att årligen dela ut ett pris till en medarbetare eller grupp för bästa arbetsmiljöinsats. Prissumman är på 5000 kronor.

Pristagare:

2016 Margit Ekström, CIM

2015 Mattias Svensson, CIM

2014 Viveca Petré, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes

2013 HERM, Centrum för hematologi och regenerativ medicin 

2012 Britt-Marie Leijonhufvud, Enheten för endokrinologi med Lipidlaboratoriet

2011 Eva Sjölin, Lipidlab

2010 Yvonne Widlund, Enheten för endokrinologi och metabolism

2009 Annika Bergquist, Enheten för gastroenterologi och hepatologi

2008 Lena Radler, CIM

2007 Gaby Åström, Lipidlab

2006 Mari Gilljam och Monica Jansson, Hematologlab

2005 Arbetsmiljögruppen, MedH

2004 Peter Lidbrink, Enheten för hudsjukdomar

2003 Maria Norrby, Andreas Jacks, Erika Hörnfeldt, Judith Bruchfeld, Anders Håkansson, Karin Lindahl, Katarina Westling, Birgitta Evengård samt Robert Schvarcz vid jämställdhetsgruppen vid Enheten för infektionssjukdomar

2002 Lalla Forsblom, Enheten för hematologi

2001 Anna Maria Bernstein, Administrationen