Om forskning på MedH

Institutionen består av sju avdelningar och tre centrumbildningar med totalt omkring 60 forskargrupper.

Vid institutionen bedrivs forskning inom ett mycket stort antal områden som en följd av den bredd som finns representerad inom de olika medicinska specialiteterna. Våra sju forskningsenheters aktivitet inkluderar såväl klinisk forskning som grundforskning.

Forskarutbildning

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. Kurser eller planerade utbildningsaktiviteter skall utgöra 20 veckor, medan den större delen av tiden innebär praktiskt arbete i ett forskningsprojekt. För närvarande har vi cirka 100 doktorander.