Skip to main content

Om din anställning på MedH

Christina Johansson är HR- ansvarig på institutionen och ansvarar för det övergripande HR-arbetet som bl.a. omfattar kompetensförsörjning, utvecklingsfrågor, rekrytering, arbetsmiljö samt lönerevisionsfrågor.

Christina Johansson representerar KI som arbetsgivare i samverkansgruppen samt arbetsmiljögruppen. Anna Pavlovic är institutionens HR-handläggare som har hand om rekrytering/anställningsärenden samt vissa arbetsmiljöfrågor. Hon har även hand om andra personalrelaterade frågor som semester och lönefrågor samt kontakt med myndigheter som Migrationsverket, Skatteverket, och Arbetsförmedlingen.

Längre ned på sidan finns information om din anställning vid MedH. Har du frågor är du välkommen att kontakta Christina eller Anna. Som anställd hittar du också information på institutionens intranät där du loggar in med KI-ID.

Kontakt

H7.Administrativa kansliet.HR-enheten

Anna Pavlovic

HR-handläggare
H7.Administrativa kansliet.HR-enheten

Introduktionspaket för nya medarbetare

Välkommen till Karolinska Institutet! Vi är mycket glada att du har valt att komma och arbeta med oss.

Det är mycket att hålla reda på när man är ny på jobbet. Här har vi samlat information som är bra för dig att känna till, både innan du börjar och när du väl är på plats.
Introduktionspaket för nya medarbetare

Semester

Allmänt

Alla har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommaren. Minst tjugo dagar ska tas ut under kalenderåret.

Du får ha max 35 sparade semesterdagar.

Registrera din ansökan om semester i PA-webben.

Antal semesterdagar

Antalet semesterdagar bestäms av din ålder:

T.o.m. det år du fyller 29 år 28 dagar

Fr.o.m. det år du fyller 30 år 31 dagar

Fr.o.m. det är du fyller 40 år 35 dagar.

Kvotsemester

Om du i snitt arbetar mindre än fem dagar per vecka går det åt mer än en semesterdag för varje dag du tar ut semester. Semesterkvoten räknas ut genom att dela en heltidsanställds antal arbetsdagar i begränsningsperioden med antal arbetsdagar du arbetar i samma period. Exempel: AA arbetar 40 % på institutionen, tisdag och torsdag. Anna är över 40 år och tjänar in 35 dagar semester per år. När Anna tar ut semester en vecka, går det åt 5 semesterdagar.

Semestertillägg

Semestertillägget är 0,44% för varje uttagen semesterdag. För SACO-medlemmar är semestertillägget 0,49%. Semestertillägget utbetalas när semestern tas ut.

Schablonsemester

Några få personer på institutionen har schablonsemester vilket innebär att all semester anses uttagen under året. Semestertillägget blir normalt utbetalat två gånger per år, en gång på sommaren och en gång på vintern. Om du är anställd med schablonsemester ska du inte ansöka om semester i systemet. Du använder istället blanketten ledighetsansökan. Blanketten lämnar du till närmsta chef för påskrift (enligt samma tidsangivelse som nedan) och vidarebefordran till personalfunktionen.

Pension

SPV Statens pensionsverk tar över hanteringen av pensioner vid KI

KI har tecknat avtal med SPV som från och med 151201 hjälper oss med följande uppgifter:

 • Besvarar frågor från de anställda som rör statliga tjänstepensions- eller grupplivförmåner samt administrerar dessa åt KI
 • Utreda nyanställdas tidigare anställningsuppgifter
 • Bistå med korrigeringar om inrapporterade anställningsuppgifter avvisats i SPV:s rättningsverktyg Rapport direkt
 • Bevakar pensionsavgångar och kontaktar den anställde i god tid före pensionsavgången, skickar ansökan, matrikel, uppsägning, pensionsprognos och informationsbrev

Du når SPV på:
Tel: 060-18 76 00
E-post: kipension@spv.se

Företagshälsovård

Alla anställda kan vända sig till Previa för sina arbetsrelaterade besvär.

Som arbetsrelaterade besvär räknas besvär som orsakas direkt av arbetet, försämras eller misstänks ha samband med arbetet. Vid icke arbetsrelaterade besvär, exempelvis influensa eller vanliga övriga luftvägsinfektioner, ska du vända dig till den vanliga öppna sjukvården. Är du osäker om vad som gäller går det bra att ringa till en av Previas hälsocentraler och få besked.

Previas hälsocentraler som kan utnyttjas av KI:s personal:

Previa Vasastan
Sankt Eriksgatan 113, 6 trappor
113 43 Stockholm

Previa Gullmarsplan
Gullmarsplan 17
121 40 Johanneshov

Telefonbokning och rådgivning:
Telefon: 0771-23 00 00
Helgfri måndag - fredag 08.00-17.00

Karolinska Institutets avtal för företagshälsovård med Previa AB gäller 160701-180630.

Läs mer om företagshälsovård på internwebben

Friskvård

Karolinska Institutet vill främja hälsa hos sina medarbetare genom att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i syfte att öka välbefinnande, frisknärvaro, förebygga arbetsrelaterade belastningsskador samt öka förutsättningarna för hälsa i ett livslångt perspektiv. Från 2013 erbjuds därför alla anställda vid Karolinska Institutet ett friskvårdsbidrag på 1500kr/år.

Anställda vid KI som tjänstgör minst 20 % kan få friskvårdsbidrag, även visstidsanställda. Doktorander som finansieras via utbildningsbidrag kan få friskvårdsbidrag. Anknutna, stipendiater, arvodister eller den som är tjänstledig eller har ålderspension kan inte få friskvårdsbidrag.

Rabatter och avtal för träningskort

BASE Campus Flemingsberg

Base är Friskvårdens gym för anställda och studenter vid KI. Här erbjuds fri träning och ett varierat utbud av klasser, t ex i dans, tyngdlyftning, yoga och HIIT.
Välkommen till BASE

Vad kan man få friskvårdsbidrag för?

Man kan få friskvårdsbidrag för träningskort (årskort, klippkort, enkelbiljetter) som omfattar aktiviteter i betydelsen fysisk träning t ex gympa/aerobics, styrketräning, klättring, racket- och bollsporter, simning, dans, kampsport. Även body-mind träning som yoga, qi gong och tai chi räknas hit. Sporter som kräver dyrare redskap eller utrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning räknas inte som skattefri motion.

Nu kan du även använda friskvårdsbidraget för träning i Novum

Målgrupp: KI-anställda med rätt till Friskvårdsbidraget
Giltighetstid: t o m 31.12.2019
Kostnad: 900 SEK/person/helår eller 500 SEK/person/halvår fr.o.m. 1/7-19
v 10 Raderas alla icke förnyade gymbadge

 1. Individen hämtar ut giltigt tjänstgöringsintyg hos Institutionens administration
  Grundkrav: anställningsavtal på minst sex månader och med en lägsta anställningsgrad om 20 % samt ett giltigt passerkort.
  Om individen saknar sjukhusets giltiga passerkort eller om giltighetstiden på kortet gått ut, kontakta respektive institutions rutiner för detta.
   
 2. Individen betalar in 900/500 SEK till sjukhusets bankgironummer
  5007-6322. På bg-inbetalningen skall framgå:
  1. Namn
  2. Datum
  3. Beskrivning ” KI gymkort Novum”
  4. Sjukhusets ref: 11233
    
 3. Skriv ut betalningsbekräftelse / kontoutdrag
   
 4. Medtag TJÄNSTGÖRINGSINTYG, ID och betalningsbekräftelsen för inloggning på sjukhusets personalgym måndagar 12.00-14.00 och
  torsdagar 13.00-15.00.
   
 5. Individen registrerar utlägget under beskrivningen ”Förebyggande hälsofrämjande arbete” på PA webben.
   
 6. Skriv ut registreringsunderlaget och häfta ihop med kvittot.  Behörig chef/handläggare attesterar för ersättning

Sjukanmälan

Vid sjukdom sjukanmäler du dig till respektive enhetsadministratör på din första sjukdag.

Glöm inte att även meddela din chef eller medarbetare, enligt era rutiner på din enhet.

När du är åter på arbetet ska du själv gå in i PA-webben och friskanmäla dig.

 

Administratörer:

Administrativa kansliet,
Centrum för hematologi och regenerativ medicin, HERM,
Enheten för Endokrinologi och Lipidlaboratoriet
Enheten för Gastroenterologi och reumatologi
Enheten för Infektionssjukdomar och hud
Enheten för Hjärt- och lungsjukdomar
Enheten för Hematologi
Enheten för Metabolis
ICMC

Samtliga medarbetare vid ovanstående enheter vänder sig till:
Ulrika Markne, 08-524 833 03, ulrika.markne@ki.se

Centrum för infektionsmedicin (CIM) vänder sig till Margit Ekström, 08-524 838 66, margit.ekstrom@ki.se

Blir du sjuk längre än sju kalenderdagar lämnar du en kopia av läkarintyget till Anna Pavlovic, HR-administratör på plan 9, C2:94, Institutionen för Medicin, Huddinge.

Läkarintyget ska gälla från kalenderdag åtta.

Vid sjukdom längre än 14 kalenderdagar lämnar du en kopia av läkarintyget till Anna Pavlovic, originalet skickar du till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.