Om Centrum för hematologi och regenerativ medicin - HERM

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoes, immunologi och cellterapi. HERM finns i Karolinska Institutets forskningsbyggnad Neo på Campus Syd i Flemingsberg.

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) är ett forskningscentrum där forskargrupper inom hematologi och hematopoetisk cellterapi vid Karolinska Institutet sammanförs i en translationell starkt utrustad forskningsmiljö. HERM är en plattformsbaserad forskningsmiljö med forskning som spänner från basforskning till klinisk-translationell forskning.

Etableringen av HERM samt forskningscentrumets egna flödescytometri-enhet i världsklass, har möjliggjorts genom stöd från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet Wallenberg Institute of Regenerative Medicine (WIRM), samt institutionen för medicin i Huddinge.

HERM sitter i Neo, en modern forskningsbyggnad på KI Syd Campus Flemingsberg, där 400 forskare från olika institutioner delar utrymme samt ett flertal core faciliteter.

Verksamheten vid HERM bedrivs i huvudsak på engelska

Forskargrupper vid HERM

HERM har i nuläget 16 forskargrupper och en gästprofessor med egen grupp. Forskargrupperna arbetar för att förstå frisk blodbildning, orsaker till blodcancer, immunsystemets funktioner, samt hur nya behandlingar mot sjukdomar i dessa system bäst utvecklas. Inom HERM samarbetar kliniska och experimentella forskare för att hitta nya vinklar på de vetenskapliga problemen inom dessa områden. Patienten är en central del i vårt program. Nedan följer en lista på forskargruppsledare samt forskningsfokus.

Gruppledare och forskningsfokus

De flesta av gruppernas forskning beskrivs på engelska.

Evren Alici — Cell and gene therapy
Yenan Bryceson — Lymphocyte cytotoxicity in health and disease
Mattias Carlsten — Translational immunology and cancer immunotherapy
Petter Höglund — Immunological tolerance and transfusion immunology
Sten Eirik W. Jacobsen — Blodets stamceller, hos friska och sjuka
Sören Lehmann — Acute myeloid leukemia
Eva Hellström Lindberg — Myelodysplastic syndromes (MDS)
Sidinh Luc — Regulation of  lineage-biased hematopoietic stem cells
Vanessa Lundin — Blood Engineering
Robert Månsson — Gene regulatory networks in normal and malignant hematopoiesis
Hareth Nahi — Plasma cell diseases
Magnus Tobiasson Biological and clinical aspects of the myelodysplastic syndrome (MDS)
Hong Qian — Leukemia niche
Johanna Ungerstedt  Epigenetics in myeloid disease
Julian Walfridsson  Discovering novel vulnerabilities in acute myeloid leukemia
Petter Woll — Cellular and molecular mechanisms promoting leukemic stem cell establishment and propagation

Ogawa Seishi (Gästprofessor), Genetics of myelodysplastic syndromes

  HERM Gästprofessorprogram

  En avgörande framgångsfaktor för vetenskapliga miljöer är att de har ett internationellt nätverk av framstående forskare, vars kunskap och resurser bidrar till att stimulera och stärka forskningens kvalitet. En effektiv form av ett sådant nätverk är att knyta internationella gästprofessorer till forskningsmiljön och till Karolinska Institutet.

  Vi har inspirerats av privatpersoner och patienter, som under flera år har donerat generösa summor ämnade för forskning inom olika hematologiska forskningsområden. För att dessa donationer på bästa sätt ska komma till nytta för så många som möjligt, har vi enats om att samla dem i ett program, vilket ska knyta framstående internationella forskare som gästprofessorer till HERM. Vi tror att detta program starkt kommer att förbättra våra möjligheter till betydande upptäckter och framsteg.

  Interior image showing the stairs in building Neo.
  Karolinska Institutet, Neo. Foto: Erik Flyg

  Postadress

  Karolinska Institutet
  Medicinaren 25/Neo
  HERM plan 7

  141 83 Huddinge

  Besöksadress

  Karolinska Institutet
  Medicinaren 25/Neo
  HERM plan 7

  Blickagången 16
  141 52 Huddinge

  Leveransadress

  Karolinska Institutet
  Medicinaren 25/Neo
  HERM plan 7

  Hälsovägen 7C (lastkaj)
  141 57 Huddinge

  Avdelningschef

  Hellström Lindberg
  H7 Medicin, Huddinge

  Personal

  Belinda Pannagel

  Ansvarig för FACS facility
  Woll
  H7 Medicin, Huddinge

  Anne-Sofie Johansson

  Lab Manager
  Hellström Lindberg
  H7 Medicin, Huddinge

  Sara Von Bahr Grebäck

  Administratör (för Sri Sahlin)
  Hellström Lindberg
  H7 Medicin, Huddinge

  Sri Sahlin

  Administrator (sjukskriven till nov 2021)
  08-524 837 36
  Hellström Lindberg
  H7 Medicin, Huddinge