Om Centrum för hematologi och regenerativ medicin - HERM

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoes, immunologi och cellterapi. HERM finns i Karolinska Institutets forskningsbyggnad Neo på Campus Syd i Flemingsberg.

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) är ett forskningscentrum där forskargrupper inom hematologi och hematopoetisk cellterapi vid Karolinska Institutet sammanförs i en translationell starkt utrustad forskningsmiljö. HERM är en plattformsbaserad forskningsmiljö med forskning som spänner från basforskning till klinisk-translationell forskning.

Etableringen av HERM samt forskningscentrumets egna flödescytometri-enhet i världsklass, har möjliggjorts genom stöd från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet Wallenberg Institute of Regenerative Medicine (WIRM), samt institutionen för medicin i Huddinge.

HERM sitter i Neo, en modern forskningsbyggnad på KI Syd Campus Flemingsberg, där 400 forskare från olika institutioner delar utrymme samt ett flertal core faciliteter.

Verksamheten vid HERM bedrivs i huvudsak på engelska

Forskargrupper vid HERM

HERM har i nuläget 16 forskargrupper och en gästprofessor med egen grupp. Forskargrupperna arbetar för att förstå frisk blodbildning, orsaker till blodcancer, immunsystemets funktioner, samt hur nya behandlingar mot sjukdomar i dessa system bäst utvecklas. Inom HERM samarbetar kliniska och experimentella forskare för att hitta nya vinklar på de vetenskapliga problemen inom dessa områden. Patienten är en central del i vårt program. Nedan följer en lista på forskargruppsledare samt forskningsfokus.

Gruppledare och forskningsfokus

De flesta av gruppernas forskning beskrivs på engelska.

Evren Alici — Cell and gene therapy
Yenan Bryceson — Lymphocyte cytotoxicity in health and disease
Mattias Carlsten — Translational immunology and cancer immunotherapy
Eva Hellström Lindberg — Myelodysplastic syndromes (MDS)
Petter Höglund — Immunological tolerance and transfusion immunology
Sten Eirik W. Jacobsen — Blodets stamceller, hos friska och sjuka
Sören Lehmann — Acute myeloid leukemia
Sidinh Luc — Properties of blood stem cells and their regulation
Vanessa Lundin — Blood Engineering
Robert Månsson — Gene regulatory networks in normal and malignant hematopoiesis
Hareth Nahi — Plasma cell diseases
Magnus Tobiasson Biological and clinical aspects of the myelodysplastic syndrome (MDS)
Hong Qian — Leukemia niche
Johanna Ungerstedt  Epigenetics in myeloid disease
Julian Walfridsson  Acute myeloid leukemia (AML)
Petter Woll — Leukemic stem cells

Ogawa Seishi (Gästprofessor) — Genetics of myelodysplastic syndromes

HERM Gästprofessorprogram

En avgörande framgångsfaktor för vetenskapliga miljöer är att de har ett internationellt nätverk av framstående forskare, vars kunskap och resurser bidrar till att stimulera och stärka forskningens kvalitet. En effektiv form av ett sådant nätverk är att knyta internationella gästprofessorer till forskningsmiljön och till Karolinska Institutet.

Vi har inspirerats av privatpersoner och patienter, som under flera år har donerat generösa summor ämnade för forskning inom olika hematologiska forskningsområden. För att dessa donationer på bästa sätt ska komma till nytta för så många som möjligt, har vi enats om att samla dem i ett program, vilket ska knyta framstående internationella forskare som gästprofessorer till HERM. Vi tror att detta program starkt kommer att förbättra våra möjligheter till betydande upptäckter och framsteg.

Interior image showing the stairs in building Neo.
Karolinska Institutet, Neo. Foto: Erik Flyg

Postadress

Karolinska Institutet
Medicinaren 25/Neo
HERM plan 7

141 83 Huddinge

Besöksadress

Karolinska Institutet
Medicinaren 25/Neo
HERM plan 7

Blickagången 16
141 52 Huddinge

Leveransadress

Karolinska Institutet
H7/HERM/Rumsnummer/Mottagare
Hälsovägen 7C (lastkaj)
Neo, hiss M1, plan 8 (godsmottagningen)
141 57 Huddinge
Sverige

Avdelningschef

Eva Hellström Lindberg

Delat ordförandeskap HERM och Ordförande Hematologi avd.
Hellström Lindberg
H7 Medicin, Huddinge

Yenan Bryceson

Delat ordförandeskap, HERM
Bryceson
H7 Medicin, Huddinge

Personal

Sri Sahlin

Administrator
08-524 837 36

Belinda Pannagel

Forskningstekniker

Francesca Grasso

Forskningstekniker