Ny lärobok om arytmier

Publicerat 2015-08-28 10:41. Uppdaterat 2015-08-28 10:53

Boken handlar om utredning och behandling av arytmier vid hjärtsjukdomar. 

Redaktörer för boken är Mats Jensen-Urstad och Per Insulander, Enheten för hjärt- och lungsjukdomar, Institutionen för medicin, Huddinge.

Boken är på svenska.

Mer om boken finns att läsa på Studentlitteratur

Forskargrupp, KI

Hjärt-kärlsjukdomar