Nu är de nya professorerna installerade - KI Nyheter

Publicerat 2015-10-16 15:15. Uppdaterat 2015-10-16 15:24This page in English

Torsdagen den 15 oktober installerades Karolinska Institutets nya professorer, adjungerade professorer och gästprofessorer under en högtidlig cermoni. 

Bland dem fanns Barbro Dahlén, Ralph Knöll, Karl-Johan Malmberg och Sten Eirik Waelgaard Jacobsen som alla tillhör Institutionen för medicin, Huddinge. 

Läs artikeln på KI Nyheter