Skip to main content

Neutropeni forskargrupp

Neutropenier (NP) är en beteckning för brist på den typ av vita blodkroppar som heter neutrofiler. De är de viktigaste cellerna i kroppens försvar mot bakterier och svampar. NP kan bero på bristande produktion eller ökad destruktion av neutrofiler.

Neutropenier kan vara svåra, med mycket få neutrofiler i blodet. Ju lägre neutrofilantal, desto större är risken att patienten får infektioner, vilka kan då kan vara livshotande, Många NP är medfödda och kroniska, andra är förvärvade, t ex utlösta av läkemedel. En del NP är sekundära till s k autoimmuna sjukdomar. Svåra NP behandlas med specifika tillväxtfaktorer som minskar infektionsproblemen påtagligt.

Vår forskning drivs i nära samarbete med vården av neutropena patienter, som sker vid Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Det är den största mottagningen för NP i Sverige.

Att leva med svår kronisk neutropeni - en handbok för patienter och deras familjer

Handboken har tagits fram för att du ska få bättre kunskap om denna sjukdom. Den har skrivits för att svara på många av de frågor du kan ha om NP och dess behandling. Vi hoppas att du har användning för boken och att den kan hjälpa dig och/eller ditt barn att hantera sjukdomen. Syftet med handboken är att ge dig information och göra det lättare för dig att gå tillbaka till din läkare och ställa frågor.

Patient Handbok (PDF-fil)

Medlemmar

Professor/överläkare

Jan Palmblad

Enhet: Enheten för hematologi
E-post: Jan.Palmblad@ki.se

Utvalda publikationer

22624626

21560117

21072829

Tesfa et al, Arthritis & Rheumatism 2011 (PDF file)

19459150

17187068